Νέα

Επικοινωνία

Γερωνυμάκη 11, τηλ. 2810 222 221, 2810 242474
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25, τηλ. 2810 325032
Email: info@sinodio.gr

 

Προετοιμασία Ειδικών Μαθημάτων για υποψήφιους τμ. Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ

 

Καθηγητές: Γιάννης Λυγεράκης (υπεύθυνος τμήματος), Ιωάννα Κωστάκη

______________________________________________________________

 

Στο Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.

 

Οι υποψήφιοι για τα τμήματα αυτά εξετάζονται, εκτός των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, και στα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ». Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν χωριστά σε καθένα απ’ τα ειδικά μαθήματα βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση (100). Ο βαθμός για τον υπολογισμό των μορίων προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2.

 

Τα μαθήματα του τμήματος προετοιμασίας Ειδικών Μαθημάτων είναι ατομικά και περιλαμβάνουν δύο μαθήματα Αρμονίας και ένα μάθημα Ακουστικών εβδομαδιαίως (3 διδακτικές ώρες). Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 2 χρόνια για υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικού Αρμονίας και 3 χρόνια για  πιο αρχάριους υποψήφιους.

 

Οι σπουδαστές του τμήματος εμφανίζουν, κατά τα τελευταία χρόνια, ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100% και αρκετοί απ' αυτούς κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις των σχολών εισαγωγής τους.

 

Για όσους σπουδαστές επιθυμούν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης "Πτυχίου Αρμονίας".

______________________________________________________________

 

Τμήματα Μουσικών Σπουδών

 

ΤΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσ/νίκη), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

 

Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, διαρθρώνονται δε με βάση το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Ο χαρακτήρας των σπουδών του Τμήματος προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Επαγγελματικές Διέξοδοι: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: μουσικολόγοι, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σύμβουλοι μουσικών οργανισμών, σε κέντρα ερευνών, ωδεία, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, μουσικοκριτικοί στα Μ.Μ.Ε, παραγωγοί μουσικών εκπομπών, ελεύθεροι επαγγελματίες.

______________________________________________________________

 

Τρόποι Εξέτασης Επιτυχόντες Σπουδαστές