Νέα

Επικοινωνία

Γερωνυμάκη 11, τηλ. 2810 222 221, 2810 242474
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25, τηλ. 2810 325032
Email: info@sinodio.gr

 

Τμήμα Κλασικών Σπουδών

 

Το Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης είναι αναγνωρισμένο από το κράτος (ΦΕΚ 611/Β/18.6.1998) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων (Β.Δ. 11/11/1957, ΦΕΚ 229/Α/1957) αναγνωρίζει μόνο τις λεγόμενες Κλασικές Σπουδές. Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χορηγούνται τίτλοι σπουδών (Πτυχία ή Διπλώματα) θεωρημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Οι τίτλοι αυτοί αποκτούνται μετά από απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που διορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων ορίζει για όλα τα όργανα τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σε κάθε τάξη. Μέγιστος χρόνος παραμονής σε τάξη, ανάλογα με την απόδοση του σπουδαστή, είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίσης με το μισό του ελάχιστου χρόνου.

 

Ως πλήρες σχολικό έτος θεωρείται το άθροισμα δύο συνεχών εξαμήνων. Από την ημερομηνία εγγραφής του και ανά δύο εξάμηνα, κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, είτε την θερινή περίοδο (Ιούνιο), είτε την χειμερινή (Ιανουάριο -Φεβρουάριο). Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται το Σεπτέμβριο.

 

Οι σπουδές των οργάνων χωρίζονται σε 4 τάξεις - επίπεδα: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα. Όταν ένας σπουδαστής ολοκληρώσει την ύλη μιας τάξης, προσέρχεται σε προαγωγικές εξετάσεις για αλλαγή τάξης.

 

Σπουδαστής που διέκοψε τη φοίτησή του και επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά από διάστημα διακοπής μεγαλύτερο των 4 εξαμήνων, γίνεται δεκτός στο Ωδείο κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μία φορά το έτος τον μήνα Οκτώβριο. Σε αυτές μπορούν να πάρουν μέρος σπουδαστές που είτε δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τότε σε ωδείο, αλλά έχουν διδαχτεί κατ' οίκον, είτε σπουδαστές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους στο ωδείο για περισσότερο από 4 εξάμηνα.

 

Διάρκεια ατομικού μαθήματος σε κάθε τάξη:

  • Προκαταρκτική: ανά εβδομάδα 40 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
  • Κατωτέρα: ανά εβδομάδα 40 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
  • Μέση: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
  • Ανωτέρα: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
  • Ανώτερα Θεωρητικά: δύο 40λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).

______________________________________________________________

 

Στον συνοπτικό οδηγό σπουδών που ακολουθεί, ανά αντικείμενο και τάξη έχει σημειωθεί και η ελάχιστη προβλεπόμενη από το νόμο διάρκεια σπουδών.

 

Θεωρητικές Σπουδές

 

Σχολή ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 

Δεκτοί πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Διάρκεια σπουδών: περίπου 4 έτη.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος.

Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Αντίστιξη, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Χορωδία, Διδασκαλία (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

 

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Β΄ Μέση), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία, Διδασκαλία.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

 

ΦΟΥΓΚΑ

Δεκτοί πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Διάρκεια σπουδών: περίπου 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Γ’ Μέση), Ιστορία Μουσικής, Ενορχήστρωση.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

______________________________________________________________

 

Σπουδές Οργάνων

 

Σχολή ΕΓΧΟΡΔΩΝ

 

Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο:

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3-4 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΠΝΕΥΣΤΩΝ

 

Παιδιά μικρής ηλικίας ξεκινούν με προεισαγωγικά μαθήματα φλογέρας για 1-2 χρόνια.

 

Φλάουτο:

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΠΙΑΝΟΥ

 

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3-4 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ

 

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

 

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Χορωδία (από Μέση μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι Μέση), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

______________________________________________________________

 

Σχολή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Διάρκεια σπουδών: 5 έτη για πτυχίο, 2 επιπλέον έτη για δίπλωμα.
Γενικά μαθήματα: Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής (3 έτη), Σολφέζ (3 έτη), Τυπικό, Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Υμνολογία, Μετρική, Λειτουργική.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ' ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

______________________________________________________________