Νέα

Επικοινωνία

Γερωνυμάκη 11, τηλ. 2810 222 221, 2810 242474
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25, τηλ. 2810 325032
Email: info@sinodio.gr

 

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

  • Ειδικό Αρμονίας
     

  • Αντίστιξη
     

  • Φούγκα
     

  • Σύνθεση

 

Καθηγητές: Γιάννης Λυγεράκης, Ιωάννα Κωστάκη

______________________________________________________________

 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος.
Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.
Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Αντίστιξη, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Χορωδία, Διδασκαλία.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

 

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Β' Μέση), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία, Διδασκαλία.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

 

ΦΟΥΓΚΑ

Δεκτοί πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Γ' Μέση), Ιστορία Μουσικής, Ενορχήστρωση.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δεκτοί πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Διάρκεια σπουδών: 4 έτη.
Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.